Till innehållet

Kommunfullmäktige 28 maj

Kommunfullmäktige tisdagen den 28 maj startar klockan 17:00. 

Sammanträdet inleds med att några nioendeklassare från Södermalmsskolan berättar om sin medverkan i Ung förtagssamhets "Grunskoleutmaningen".

Fullmäktige ska bland annat även fatta beslut om instruktion till bolagsstämmor i de helägda kommunala bolagen. 

Kallelse och handlingar hittar du här.

Sammanträdet kan följas direkt via webben.