Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

20 juli 2022

Mycket höga temperaturer i Värmland

Under onsdag och torsdag blir det mycket varmt med temperaturer som hamnar på 30-35 grader.

Bygga, bo och miljö

4 juli 2022

Ris och ros i SKR:s servicemätning

Nu har vi fått sammanställningen av den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde under våren. Kristinehamn fick goda resultat och hamnade över genomsnittet då det gällde kriteriet enkelhet.

Kommun och politik

4 juli 2022

Temporär lösning för värnpliktsutbildningen

Etableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn pågår för fullt och går enligt plan. Artilleriutbildningen av värnpliktiga pågår sedan ett år tillbaka i Skövde och tack vare en temporär lösning i Villingsberg kommer den att kunna flyttas till A 9 våren 2024.

Kommun och politik

1 juli 2022

Så välkomnas sommarbesökarna till Picassoparken

För 6:e året i rad välkomnas sommarbesökare av en bemannad info-point i Picassoparken. Info-pointen kommer bemannas av en person mellan måndag till lördag som finns i Picassoparken för att berätta om området i sig men även för att kommunicera om andra utflyktsmål, butiker och händelser som sker i Kristinehamns kommun under sommaren.

Bygga, bo och miljö

21 juni 2022

Har du stött på den gula skunkkallan?

Invasiva främmande växter har lätt att etablera sig och när de har fått fäste sprider de sig på andra växters bekostnad. Till slut tränger de undan andra arter och tar över. Invasiva växter som finns i Kristinehamns kommun är gul skunkkalla, jättebalsamin, parkslide och jätteloka. Har du sett någon av dessa? Hjälp oss genom att rapportera in ditt fynd.

Bygga, bo och miljö

10 juni 2022

Infocenters verksamhet avslutas

Den 15 juni avslutas Infocenters verksamhet hos arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen. Samtidigt har processen startat med att bygga upp en sammanhållen mottagning genom ”en väg in” till förvaltningen.

Stöd och omsorg

8 juni 2022

Studentfirande och skolavslutningar

Nu är det snart dags för skolavslutningar, student och sommarlov. Vi hoppas att denna sommar bjuder på massvis med sol och värme och fina minnen! På denna sida har vi samlat all information du behöver om skolavslutningar och studenten i Kristinehamns kommun. Trevlig sommar!

Utbildning och barnomsorg

7 juni 2022

Förslag om Kristinehamn kommuns budget 2023 vidare till kommunfullmäktige

Nu är underlaget till kommunfullmäktiges beslut om budget 2023, och plan för 2024-2025, färdigt. Lägesbilden är att kostnaderna ökar mer än intäkterna vilket innebär ekonomiska utmaningar för verksamheterna. Men utgångsläget i kommunens ekonomi är starkt.

Kommun och politik

3 juni 2022

Genomgång av företagsklimatet - näringslivsråd juni 2022

Den 3 juni 2022 var det återigen dags för näringslivspolitiskt råd i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamns inovationsparks nya lokaler och fick en gedigen genomgång av två olika mätningar av företagsklimatet i vår stad.

Näringsliv och arbete

2 juni 2022

Inga turer med Bojorten i sommar

Nu står det klart att fartyget Christine af Bro, även känd under namnet Bojorten, inte kommer att kunna tas i drift i sommar på grund av renoveringsbehov.

Kommun och politik