Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

30 juni 2023

Särskolan byter namn till anpassad skola

Kommun och politik

22 juni 2023

Eldningsförbudet hävs i Värmland

Från och med den 22 juni klockan 12.00 häver Länsstyrelsen eldningsförbudet i Värmlands län.

Bygga, bo och miljö

22 juni 2023

Nytt skyltsystem på våra återvinningscentraler

Nu börjar vi byta ut skyltarna på Strandmossens återvinningscentral. De nya skyltarna ingår i ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallssortering. Det skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt och öka igenkänningen i hela Norden.

Bygga, bo och miljö

21 juni 2023

Förväntad algblomning

Algblomningen är på gång på flera håll, både i Vänern och Skagern. Kristinehamns kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer har varit ute och tagit badvattenprover tidigare under vecka 25, då kunde ingen algblomning ses. På grund av värmen kan det dock ändras fort och vi vill göra er uppmärksamma på detta.

Bygga, bo och miljö

20 juni 2023

Länsstyrelsen: Risk för akut foderbrist på grund av torkan

För att undvika akut foderbrist har Länsstyrelsen Värmland onsdag 14 juni fattat ett beslut som möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda och skyddszoner. Du som lantbrukare kan hjälpa andra genom att låta andra med foderbrist få ta skörd på dina marker.

Bygga, bo och miljö

15 juni 2023

Ny forskning av lärare på Vuxenutbildningen

Annika Pettersson är läraren på vuxenutbildningen som tröttnade på omprov och utvecklade egna metoder för återkoppling. Men hon stannade inte där – som forskare bygger hon vidare på kunskapen. 

Utbildning och barnomsorg

15 juni 2023

Revidering av avfallsplan

Kristinehamns kommun har uppdaterat och utvecklat renhållningsordningen innehållande avfallsplan och föreskrifter. Tekniska nämnden har 2023-06-14 beslutat om en utställnings- och remissversion.

Kommun och politik

14 juni 2023

Skollunch under sommarlovet

I sommar kan sommarlovslediga elever äta kostnadsfri skollunch. 

Utbildning och barnomsorg

13 juni 2023

Invigning av Adlersparretorgets aktivitetspark

Idag, tisdag den 13 juni, invigdes Adlersparretorgets nya aktivitetspark.  

Kultur och fritid

13 juni 2023

Årets andra näringslivspolitiska råd

Den 12 juni 2023 var det dags för årets andra träff för näringslivspolitiska rådet i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamn Innovation Parks lokaler och dagens tema var försvarsetableringen samt Kristinehamns roll i totalförsvaret.

Kommun och politik