Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

21 mars 2023

Näringslivspolitisk plan på agendan

Den 20 mars 2023 var det dags för årets första träff för näringslivspolitiska rådet i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamn Innovation Parks nya lokaler och fick en genomgång av den aktuella näringslivspolitiska planen 2018-2022, planens koppling till Kristinehamns kommuns styrmodell och framtagande av näringslivspolitisk plan 2023.  

Kommun och politik

20 mars 2023

Rocka sockorna 2023

Slå ett slag för alla människors lika värde genom att rocka sockorna den 21 mars  Välkommen konsert med utställning, bokbord och stipendieutdelning. 

Kultur och fritid

17 mars 2023

Sök medel ur Fonden för behövande och Barn- och ungdomsfonden

Du som är folkbokförd i Kristinehamns kommun kan ansöka om medel ur Fonden för behövande eller Barn- och ungdomsfonden.

Stöd och omsorg

16 mars 2023

Kulturnämnden fördelar nästan en miljon i föreningsbidrag

Kulturnämnden i Kristinehamns kommun delar i år ut nästan en miljon kronor i verksamhetsbidrag till totalt 27 kulturföreningar, bygdegårdar och hembygdsgårdar.

Kommun och politik

16 mars 2023

FÖP västra Vålösundet ställs ut för granskning

Ett bearbetat förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för västra Vålösundet är nu färdigt för att ställas ut för granskning. Det går att lämna synpunkter på planförslaget fram till och med 26 maj 2023.

Kommun och politik

15 mars 2023

Ett kontaktcenter i Kristinehamns kommun – en väg in

Kommunstyrelsen har den 13 mars beslutat att vi ska etablera ett kontaktcenter. Syftet är att förbättra kommunens service till privatpersoner, organisationer, företagare och besökare. 

Kommun och politik

13 mars 2023

Varumärket Smaka på Värmland säljs

PRESSMEDDELANDE

2018 tog Kristinehamns kommun över matfestivalen Smaka på Värmland från Hushållningssällskapet Värmland som då hade ägt och drivit det sedan 2011. Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att varumärket ska säljas på en öppen marknad genom anbudsförfarande.

Kommun och politik

13 mars 2023

Servicemätning genomförs

Med start den 13 mars kommer Kristinehamns kommun i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att genomföra en servicemätning för att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.

Kommun och politik

13 mars 2023

Ansök till vår yrkeshögskoleutbildning senast 2 maj

Vår yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör ger dig goda chanser till jobb efter studierna. Den passar dig som vill jobba nära patienterna, men utan att ha den direkt vårdande rollen!

Utbildning och barnomsorg

10 mars 2023

Nu startar en självhjälpsgrupp för dig som är anhörig

Har du en vuxen vän eller anhörig med psykisk ohälsa? Då kan vårens självhjälpsgrupp som startar den 15 mars vara något för dig.  

Stöd och omsorg