Till innehållet

Nyheter RSS Symbol för RSS.

12 februari 2021

Accepterar förlikning om KTIC:s radonrör

PRESSMEDDELANDE: Kristinehamns kommun accepterar en förlikning med byggbolaget Noctor i tvisten om de radonrör som, utan att ha beställts av kommunen, installerats i samband med bygget av Kristinehamns Teknik- och innovationscenter, KTIC.

- Genom att acceptera en förlikning i den här frågan, kan vi lägga fokus på att istället fortsätta diskussionen om de huvudsakliga problemen – bärigheten i stålkonstruktionen och den mikrobiella påväxten, säger Andreas Rudsvik, förvaltningschef för tekniska förvaltningen.

Kommun och politik

11 februari 2021

Utbildningen till vårdadministratör tillbaka i Kristinehamn

Efter att 2020 blivit av med utbildningen efter 52 år kommer nu den glädjande nyheten att Yrkeshögskolan i Kristinehamn åter igen, från och med hösten, erbjuder utbildningen till vårdadministratör/medicinsk sekreterare.

Utbildning och barnomsorg

8 februari 2021

Inga anbud för Ölme museala diversehandel

PRESSMEDDELANDE. Inga anbud har inkommit till den annonserade upphandlingen som rör möjligheten att driva Ölme museala diversehandel, med anbudstid 13 november 2020 till den 31 januari 2021. Ett arbete tar nu vid för att komma fram till hur Kristinehamns kommun nu ska gå vidare i denna process.

Kommun och politik

5 februari 2021

Har du fått ett inkassokrav från Visma?

Kristinehamns kommun har tecknat avtal med Visma Financial Solutions för inkassohantering. Avtalet gäller inkassoärenden från februari 2021. Det innebär att Visma i fortsättningen svarar på frågor gällande inkassokrav och att Kristinehamns kommun hanterar frågor som rör tjänsten/produkten och dess innehåll samt faktura och påminnelse.

Kommun och politik

3 februari 2021

Information om Corona, covid-19

Kristinehamns kommun följer händelseutvecklingen och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. På den här sidan uppdateras informationen löpande.

Stöd och omsorg

29 januari 2021

Förstärkt utemiljö - nya grillar och ny belysning

Nu när många platser för aktiviteter inomhus stängt ner på grund av pandemin har vi förstärkt vår utomhusmiljö. Innan årsskiftet placerade vi ut nya grillar på en rad olika platser i kommunen. Dessa har använts flitigt, så därför har vi satt ut ännu fler! 

Kultur och fritid

26 januari 2021

Nu ges andra dosen covid-19-vaccin på kommunens särskilda boenden

Nu har flera kristinehamnare fått sin andra dos av covid-19-vaccinet. Under tisdagen vaccinerade sjuksköterskorna Ann-Sofie Andersson och Kerstin Åhling-Lindberg två avdelningar på Sannagården särskilda boende. I vecka 5 väntas alla boende som bor på kommunens särskilda boenden och önskat vaccinera sig ha fått sin andra dos.

Stöd och omsorg

25 januari 2021

Kommunen lyfte tidigt oro kring KTIC

KTIC är en totalentreprenad och regleras via ett av de avtal som är standard inom den här typen av byggprojekt. Totalentreprenad innebär att det är entreprenören som bär ansvar för projektering, konstruktion och uppförande av byggnaden. Avtalet reglerar entreprenörens ansvar men begränsar också beställarens möjligheter att styra och påverka inom pågående projekt.

Kommun och politik

22 januari 2021

8,5 miljoner har delats ut till företag i Kristinehamn

Under 2020 har utdelning av bidrag med anledning av corona varit god för företagen i Kristinehamn.  Bidragen som delas ut handlar dels om omställningscheckar, men även som stöd till företag som befinner sig i en expansionsfas. Totalt har 8,5 miljoner har delats ut till Kristinehamnsföretagen under 2020.

Näringsliv och arbete

19 januari 2021

Felaktig Vatten och renhållningsfaktura

På grund av ett tekniskt fel har det gått ut ett felaktigt påminnelseutskick och vi ber om ursäkt för detta. Om du de senaste dagarna fått en påminnelse på din vatten och renhållningsfaktura med uppmaning att betala senast 2020-11-23 så är denna felaktig och du kan bortse från den. Observera att det endast gäller påminnelser med detta betaldatum. Om du har frågor kontakta ekonomiavdelningen på 0550-88043.

Bygga, bo och miljö