Till innehållet

Enklare att nå kommunen via växeln

Nu förenklar vi och tar bort flera knappval i menyn när du ringer Kristinehamns kommun på 0550-88 000.

Du kommer nu endast få ett val och det är till Socialtjänsten, under socialtjänsten finns det sedan fler alternativ.

De här menyvalen tas bort:

  • Menyvalet där du kan uppge för- och efternamn på den du söker tas bort.
  • Menyval till rehabenheten tas bort. De nås som tidigare på direktnummer 0550-88527.
  • Menvyalet till bygglov tas bort. De nås som tidigare på direktnummer 0550-88060.
  • Menyvalet till östra Värmlands överförmyndarenhet. De nås som tidigare på direktnummer 0550-86990.