Till innehållet

Resultat i servicemätningen Insikt 2023

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett totalt nöjd kundindex (NKI) på 78 av 100, och har därmed ökat två enheter sedan 2022 kommunen hade ett totalt NKI på 76. 

Målgruppen för undersökningen är företag som har haft ett myndighetsärende hos kommunen. Svarsfrekvensen för 2023 landade på 49 procent.  

–  Jag vill passa på att tacka alla de som har tagit sig tid att svara i undersökningen, och är glad över ett förbättrat resultat. Den här servicemätningen indikerar hur vårt arbete uppfattas av näringslivet och feedback är viktig för kommunens fortsatta arbete. Det här är ett prioriterat område för oss och vi strävar hela tiden efter att förbättra oss, säger Lars Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.   

Myndighetsområden 

I mätningen ingår 6 olika myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Vi har ökat inom bygglov och livsmedelskontroll men minskat inom miljö- och hälsoskydd och brandskydd. För alla dessa fyra områden ligger Kristinehamns resultat högre än NKI för Sverige.  

– Det är glädjande att vi stärker oss inom våra områden. Detta är ett kvitto på att vårt förbättringsarbete ger positiva effekter och att företagare upplever att vi har en god myndighetsservice, säger Malin Kvarth, miljöchef på Kristinehamns kommun. Miljö- och hälsoskydd fick 2022 ett resultat på 89 baserat på 9 svar. Resultatet var jättebra men med så låg svarsfrekvens att vi tyvärr inte kunde dra några slutsatser. 2023 har vi en högre svarsfrekvens inom området och därmed ett mer tillförlitligt resultat. Ett något lägre resultat än 2022, men fortsatt ett bra resultat. Vi är stolta över 2023 års resultat, men fortsätter att utveckla vår verksamhet, bra kan alltid bli bättre! fortsätter Malin Kvarth.   

NKI myndighetsområden 21-23.png

NKI jmfr sverige 23.png

 

Serviceområden 

Kommunens resultat har förbättrats 2023 jämfört med 2022 inom fem av sex serviceområden. Kommunens resultat 2023 ligger högre än index för Sverige inom alla serviceområden. 

 

Serviceområden 21-23_hämtat 240404.png

 

Serviceområden jmfr sverige 23_ hämtat 240404.png

Ranking 

Insiktsmätningen landar varje år i att alla kommuner som deltar i undersökningen rankas. För den totala NKI-rankingen år 2023 hamnar Kristinehamn på 59:e plats av 198 rankade kommuner. Det är 33 placeringar bättre än jämfört med 2022 då vi kom på 92:e plats.  

– Mycket glädjande att vårt systematiska arbete med att förbättra företagsklimatet i Kristinehamn visar sig även i SKR:s undersökning. Den 14 mars lanserade Kristinehamns kommun "Företags- och evenemangslotsen" vilket var nästa steg i förbättringsarbetet. Vi hoppas att företagarna använder sig av tjänsten och att den positiva trenden därför fortsätter framåt, säger Madelen Richardsson, VD på Närsam. 

Här kan du läsa mer om resultaten: 

SKR:s hemsida  

Databasen Kolada