Till innehållet

Naturvårdsåtgärder och gallring i skog

I samarbete med Svea Skog kommer vi att utföra gallring och naturvårdsåtgärder i skogarna kring Klingstorp, Olovsrud, Kroksvik och längs Bonderudsvägen.

Arbetet förväntas starta vecka 36 och sedan pågå ungefär tre veckor framåt. Det finns ingen avspärrning i skogen utan vänligen uppmärksamma skyltar och arbetsmaskiner. 

Information via SMS och brev har gått ut till boende och berörda i respektive område.
Fick du inget SMS? Här kan du registrera dig för nästa utskick.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Tom Johansson
Telefon: 0550-88115
Mejl: tom.johansson@kristinehamn.se