Till innehållet

Viktig information för Livsmedelsföretag: Omklassning av verksamheter

Din livsmedels- och dricksvattenverksamhet behöver omklassificeras enligt nya riktlinjer. Denna förändring är en del av ett nationellt initiativ där Livsmedelsverket och samtliga svenska kommuner följer nya regler som träder i kraft den 1 januari 2024.

Det innebär att alla livsmedelsföretag måste lämna in uppdaterade uppgifter och genomgå omklassificeringen under 2023 för att följa de uppdaterade reglerna.

Så här går det till:

  • Du kan enkelt och kostnadsfritt lämna de nödvändiga uppgifterna genom att använda vår e-tjänst för omklassning, som har utvecklats i samarbete med Livsmedelsverket.
  • Vi räknar med att det tar cirka 20 minuter att fylla i uppgifterna via e-tjänsten.

Vem kan använda tjänsten?

  • Som firmatecknare har du möjlighet att självständigt lämna in uppgifterna och använda e-tjänsten.
  • Om du representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan du också använda tjänsten.
  • För att logga in i tjänsten behöver både firmatecknare och andra representanter e-legitimation.

Du hittar e-tjänsten här.


Behöver du hjälp med omklassningen?

Den 13 september mellan kl. 14:00 och 17:00 samt den 25 september mellan kl. 08:00-11:00 kommer våra livsmedelsinspektörer att vara tillgängliga i receptionen på Kungsgatan 30 i Kristinehamn för att stödja dig som behöver hjälp med att lämna in uppgifter via e-tjänsten. Ingen förbokning krävs, det är drop-in. Välkommen!