Till innehållet

Ny cirkulationsplats och busshållplats i Bäckhammar

Under hösten 2022 påbörjade vi byggandet av en cirkulationsplats och busshållplats i Bäckhammars centrum. Det är ett av de största projekten som kommunen gjort helt i egen regi. Igår hölls invigningen av projektet.

Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och förenkla för kollektivtrafiken att vända på området. Projektering och utförande har drivits i egen regi av projektenheten, vatten och avloppsavdelningen (VA) och gatuavdelningen.


Rondell med busshållsplats i bakgrunden. 

– Detta var det första uppdrag jag fick när jag började på kommunen för ett år sedan. Jag har tidigare erfarenhet av gatuprojektering men att ta fram bygghandlingar för just en cirkulationsplats var nytt och lärorikt. Det har varit ett spännande och roligt projekt att ta sig an, säger projektledare Hanna Lundaahl Jern.

Arbetet påbörjades hösten 2022 med att byta ut vatten och avloppsledningar på området som var i dåligt skick. Kvaliteten på ledningarna kan variera beroende på ålder, men också hur ledningarna är byggda. Vilka material som har använts och de geografiska förutsättningarna har också en stor påverkan. Snittåldern på svenska vatten och avloppsledningar beräknas till mellan 40 och 50 år.

Patrik Karlsson, driftchef VA och projektledare Hanna Lundaahl Jern i nya rondellen i Bäckhammar.

– Vid större arbeten kontrollerar vi alltid ledningar, här såg vi att de behövde bytas ut eftersom de var i dåligt skick. Därefter kan gatuavdelningen fortsätta med anläggning av väg och liknande, säger Patrik Karlsson, driftchef VA.

När nya vatten och avloppsledningar var nerlagda påbörjades anläggningen av själva rondellen med stensättning och justering av körbanor samt kantstensättning för att så småningom påbörja asfalteringsarbetet. Vi byggde också en busshållplats med väderskydd och cykeltak strax väster om korsningen.   

– Det ställer ännu högre krav på oss när vi gör det i egen regi såklart. Det har varit många avdelningar som varit inblandade och det krävs gott samarbete och flexibilitet från varenda en. Detta projekt är ett kvitto på att vi har kompetensen och styrkan att göra saker själva när vi har den tiden och möjligheten, säger Christer Johansson, driftchef Gata, park och fritid.

Området är nu helt färdigt med ny belysning, ett sista lager asfalt, linjemålningar och planteringar av hortensiabuskar. Igår hölls en invigning för att avsluta projektet.

– Jag tycker att det finns många fördelar med projekt som utförs i egen regi. Det ger oss större inblick i hur andra arbetar och skapar bra samarbeten. Det är också en möjlighet till att lära känna nya kollegor. Det färdiga resultatet i Bäckhammar blev väldigt bra, avslutar Hanna Lundaahl Jern.

Planteringar i området.