Till innehållet

Växthuset: en trygg plats för barn till missbrukande föräldrar

Växthuset är en gruppverksamhet för barn till föräldrar som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller andra droger. Barn ska inte behöva kämpa ensamma. Här erbjuds en plats där de kan vara sig själva, dela sina tankar och känna sig förstådda och accepterade.

Växthuset är en samverkansform mellan socialtjänsten och skolan, riktad till barn mellan 7 och 12 år vars föräldrar kämpar med alkohol- eller drogmissbruk. Vi vet att dessa barn finns, men vi behöver hjälpas åt att se dem så att de kan få möjlighet till stöd.

Målet är att föräldrarna ska se värdet i verksamheten och att både de och deras barn ska dra nytta av den. I en trygg miljö kan barnen dela erfarenheter, uttrycka sig fritt och lära sig att förstå att de inte är ensamma i sina upplevelser.

– Syftet är att hjälpa deltagarna att bryta sin isolering, lyfta bort skuld och skam samt uppmuntra barnen att se sina egna möjligheter. Genom lek, bild, drama, sagor och samtal, utvecklar barnen sin självkänsla och tränas i att bland annat kunna fatta egna beslut, säger Linda Kilsby.

Vill du vara med?

För att ett barn ska kunna delta i Växthusets gruppverksamhet krävs ett samtycke från en förälder. Innan barnet börjar i gruppen träffar ledarna barnet och förälder/föräldrar för att säkerställa en trygg och välkomnande start.

Vill du veta mer?

För mer information om verksamheten får du gärna ringa eller mejla till Växthusets gruppledare Gunilla Antonsson och Linda Kilsby. Du får vara anonym.

Du når Gunilla på telefonnummer 0550-881 80 och 073-182 64 55 eller mejl till gunilla.antonsson@kristinehamn.se

Du når Linda på telefonnummer 0550-881 79 och 070-233 80 36 eller mejl till linda.kilsby@kristinehamn.se