Till innehållet

Stora Enso gödslar i Kristinehamn

För kännedom så kommer Stora Enso Skog att gödsla med hjälp av helikopter i Kristinehamnsområdet.

Under vecka 22-23 kommer Stora Enso Skog AB att gödsla på sina marker i Kristinehamn med hjälp av helikopter. I bifogade kartor kan ni se mer om vilka områden det handlar om.

Gödslingsobjekt i Kristinehamns kommun.pdf

Har du frågor?

Kontakta Linn Olsson Stora Enso skog 
072-546 09 50