Till innehållet

Vill du göra en insats för seniorer?

I slutet av augusti och början på september har du möjlighet att delta i vår utbildning för volontärer. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att göra en frivillig insats för seniorer och är öppen för alla intresserade.

Volontärverksamheten LivÅLust i Kristinehamns kommun är en kontaktpunkt mellan människor som vill göra en frivillig insats och de som önskar ta del av en. Volontärerna arbetar i första hand med uppdrag som vänder sig till äldre som önskar en social kontakt. 

För närmare information och anmälan: mejla till carin.ovringe@kristinehamn.se eller ring 0550-885 79.

Sista dag för anmälan: 20 augusti.

Programmet för utbildningen

 

28 augusti

13.00 – 13.30: Vad innebär det att vara volontär inom LivÅLust volontärverksamhet?

Carin Övringe, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

13.35 - 14.05: Lex Sarah och Socialtjänstlagen              

Jennie Steen, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

14.30 – 16.00: Möten och bemötande

Christina Bergman, f.d folkhögskolelärare

 

30 augusti         

13.15 – 14.15: Tema demens

Kognitiva teamet, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

14.20 – 14.50: Att möta psykisk ohälsa

Ulrika Gullberg, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

15.00 – 16.00: Vi lär oss hantera rullstol och rollator

Rehabiliteringsenheten, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

 

5 september     

9.00 - 9.45: Det naturliga åldrandet

Ann-Christine Andersson Leeman, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

10.00 – 10.30: Tema funktionsvariation

Malin Kling, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

10.45 – 12.00: Volontärer inom LivÅLust berättar om sina uppdrag

13.15 - 13.45: Funktionsbevarande arbetssätt

Rehabiliteringsenheten, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

13.50 – 14.20: Tema diabetes

Elisabeth Andersson, Förvaltningen för stöd, vård och omsorg               

14.20 – 15.30: Avslutning