Till innehållet

Uppdatering Skymningens badplats

Vi tar nu bort avrådan för bad

Uppdatering 30/8:

Svaren på det senaste badvattenprovet på Skymningens badplats visade att det nu är tjänligt med anmärkning. Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk.

Eftersom badsäsongen är slut kommer vi inte ta fler prover i år. Vi arbetar vidare med att försöka ta reda på orsaken till att vattnet varit otjänligt vid två tillfällen under badsäsongen.

Tidigare uppdatering 15/8:

Skymningens badplats stängs av efter att vi fått svar på vattenprover som visar att vattnet är otjänligt med mycket höga värden på E.Coli.

Vi avråder från bad tills vidare och kommer att genomföra fler prover för att säkerhetsställa badvattnets tjänlighet.

Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa mer om bland annat vattenkvalité, temperatur och algblomning.

Mer information om e.coli-bakterier finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.