Till innehållet

Samrådsmöte Harberget

Kristinehamns kommun bjuder in till samrådsmöte den 14 december 2023 klockan 17.30 på Kristinehamn Innovation Park.

När: 14 december klockan 17.30

Var: Kristinehamn Innovation Park. Gå in via huvudentrén på Norra Staketgatan 4.

På mötet kommer samrådsförslaget att presenteras och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor om detaljplanen och planprocessen. Deltar på mötet gör även representanter från Försvarsmakten som kan svara på verksamhetsfrågor samt Fortifikationsverket som utför byggnationen.

Anmälan om deltagande sker till Petra Hallberg Rudsvik på petra.hallbergrudsvik@kristinehamn.se senast 13/12 2023.

Välkommen!