Till innehållet

Kristinehamns hemtjänst bäst i Värmland – klättrar 214 placeringar

Kristinehamns kommuns hemtjänst hamnar på plats 40 av 290 kommuner när årets Hemtjänstindex presenteras. Det innebär att Kristinehamns hemtjänst har bäst resultat i Värmland.  

– Det känns jättekul att det fantastiska jobb vår personal utför varje dag lönar sig, säger Elisabet Aass Jonsson, verksamhetschef inom hemtjänsten. 

Varje år presenteras Hemtjänstindex, som är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Hemtjänstindex hjälper kommuner att se vad som behöver göras för att höja kvaliteten på den egna verksamheten.  

Kristinehamns kommun fick ett resultat på 73.8 i årets mätning, vilket hör till resultatgruppen över medel. Resultatet innebär att kommunen klättrade 214 placeringar jämfört med 2022 och hamnar på plats 40 av landets 290 kommuner. 

– Hemtjänstindex visar på att vi gjort stora förbättringar på kort tid. Vi har bland annat arbetat med att förbättra informationen på hemsidan, utveckling av biståndshandläggning samt stöd och utveckling som exempelvis digitalisering, samverkan och rutiner, säger Elisabet Aass Jonsson.  

Här finns hela rapporten.