Till innehållet

Elförsörjning stod på agendan - när Näringslivspolitiska rådet hade årets sista träff

Den 11 december 2023 var det dags för årets sista träff för näringslivspolitiska rådet i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamns Innovation Parks lokaler och dagens tema var energiförsörjning. 

Johan Larsson, VD Kristinehamns Energi AB, presenterade elförsörjningsläget nu och framåt. Elförsörjning är ett område som står högt upp agendan både nationellt, regionalt och lokalt.

Kalle Alexandersson, planeringschef och Petter Wikström, samhällsplanerare redogjorde kort vilka vind- och solcellsanläggningar som planeras i Kristinehamn. Just solcellsanläggningar finns det nu ett antal aktörer med planer i Kristinehamn. 

Mötet avslutades med en diskussion kring hur kan vi säkerställa att vi kan energiförsörja våra befintliga företag i deras gröna omställning och samtidigt möjliggöra för nya etableringar i Kristinehamn. En viktig diskussion för Kristinehamns tillväxt.

Näringslivspolitiska rådet är en av de insatser som Kristinehamns kommun genomför som en del i kommunens arbete med samhällsbyggnadsprocessen. Rådet träffas fyra gånger per år med syftet att jobba med näringslivsfrågor på en systematisk och strategisk nivå. Arbetet i leds av kommunens näringslivschef Madelene Richardsson.