Till innehållet

Underhåll av buskage Östra Ringvägen

Denna vecka, vecka 50, börjar vi med att rensa ur buskagen längs Östra Ringvägen. Det kommer pågå i ungefär 2–3 veckor, beroende på väder.

Tanken med röjningen är att underhålla växtligheten och samtidigt hålla växtligheten från vägbanan och fastighetsgräns. Under tiden vi röjer är det begränsad framkomlighet längs med Östra Ringvägen.