Till innehållet

Inmätningar av kommunens dammar

Under vecka 45 kommer kommunen genomföra inmätningar vid Vågbron, Björklundsdammen, Hagadammen, hembygdsgården, Smedby kvarn och Kvarndammen.

Arbetet startar på måndagen, och utförs av konsultbolaget Vattenbyggnad i Sverige AB med hjälp av drönarflygning, lodning med mätbåt samt inmätning med GPS.

Bakgrunden till inmätningarna

Tekniska förvaltningen genomför i nuläget en dammutredning för några av kommunens äldre dammar. Utredningen kommer ligga till grund för projektering och åtgärder som i förlängningen ska leda till säkrare flödesfunktion, ökad möjlighet för vandrande fisk att ta sig upp i systemet samt leda till att god vattenmiljö uppnås i vattendragen Varnan och Vassgårdaälven.

Har du frågor som rör dammutredningen eller inmätningarna?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Hanna Lundaahl Jern, Projektledare, Tekniska förvaltningen på telefonnummer 0550-88133
Jenny Mickelin, Projektsamordnare, Tekniska förvaltningen på telefonnummer 0550-88386.