Till innehållet

Genomgång av företagsklimatet - näringslivsråd oktober 2023

Den 16 oktober 2023 var det återigen dags för näringslivspolitiskt råd i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamn Innovation Parks lokaler och fick en gedigen genomgång av två olika mätningar av företagsklimatet i vår stad.

På plats fanns Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv, som presenterade Svenskt Näringslivs enkätundersökning - Företagsklimat för år 2023. Även Sofie Hedén Sandgren, projektledare på Enkätfabriken, gästade rådet och redovisade SKRs servicemätning och senaste NKI resultat för Kristinehamn.

Trenden är tydlig och resultaten av mätningarna visar på ett långsiktigt strategiskt och hållbart näringslivsarbete. I Svensk Näringslivs ranking placerar Kristinehamn sig på plats 105, vilket är en förbättring med sex platser jämfört med förra året. Sett till de fem senaste åren, har Kristinehamn den bästa utvecklingen i länet.

Rådet fick också nya insikter kring var våra satsningar har lett till förbättringar och var vi behöver rikta vårt fokus framåt.

Läs mer om undersökningarna här:

Svenskt Näringslivs hemsida 

SKR:s hemsida

Näringslivspolitiska rådet är en av de insatser som Kristinehamns kommun genomför som en del i kommunens arbete med samhällsbyggnadsprocessen. Rådet träffas fyra gånger per år med syftet att jobba med näringslivsfrågor på en systematisk och strategisk nivå. Arbetet i leds av kommunens näringslivschef Madelen Richardsson.