Till innehållet

Dikter för fred

”Tänk om det var fred”... Det är temat på några av fredsdikterna treorna på Djurgårdsskolan delade med sig av på FN-dagen. Här kan du läsa flera av dem.

”Barn i alla länder vill att det ska bli fred”.

På Djurgårdsskolan är det full aktivitet på morgonen den 24 oktober. Över skolgården hörs toner från ”Barn i alla länder och ”Äppelmelodin”.

Det är FN-dagen och lågstadiet har samling. Barnkonventionen genomsyrar aktiviteten, något som skolan arbetar mycket med. Förutom gemensamma sånger sjunger tvåorna ”Låt kärleken komma in” och några modiga treor läser upp sina egna fredsdikter.

Dikterna handlar barns rättigheter och fred. Här kan du läsa en hel del av dem, zooma in på skärmen för att se bättre.

(PS: det kan ta lite tid att ladda ner alla foton av dikterna. Ha tålamod så kommer de!)

FN och Agenda 2030

Vi är snart åtta miljarder människor som lever i nästan 200 länder. De globala frågorna blir allt fler och viktigare för att säkra en framtid för oss alla.

Förenta nationerna, FN, är den enda organisation i världen där alla länder kan mötas för att ta sig an de globala utmaningarna. Redan i FN-stadgans inledning står det att FN:s huvuduppgift är att skapa en värld där alla människor kan leva i fred och säkerhet. 2015 antogs Agenda 2030, världshistoriens mest ambitiösa plan för att skapa en hållbar utveckling. Ett av de 17 globala mål som Agenda 2030 är baserad på, mål 16, handlar om att skapa fredliga och inkluderande samhällen, och är en förutsättning för att de andra målen ska kunna uppnås.