Till innehållet

Åtgärder inom äldreomsorgen för att minska risken för spridning av virusinfektioner

Under de senaste veckorna har antal fall av covid-19 och influensa ökat i Värmland. Med anledning av att de äldre och sköra i samhället drabbas hårdare vidtar vi nu vissa åtgärder för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg.

Munskydd införs vid vårdnära arbete

Covid-19 är inte längre en samhällsfarlig sjukdom och de flesta som vaccinerat sig eller haft sjukdomen tidigare blir inte allvarligt sjuka. Men de äldre och sköra i samhället drabbas hårdare. Med anledning av detta har Smittskydd Värmland infört en tillfällig rekommendation om att använda munskydd vid vårdnära arbete inom hemtjänsten och särskilda boenden. Rekommendationen utvärderas löpande och gäller i skrivande stund till och med den 15 december.

Rekommendationer vid besök på våra äldreboenden

För att minska risken för att smitta tar sig in på våra boenden uppmanar vi dig som besökare att stanna hemma om du har förkylningssymptom eller känner dig sjuk och tvätta och sprita dina händer vid ankomst. Visir och munskydd finns att tillgå om du önskar använda under ditt besök.

Vård- och omsorgspersonal erbjuds vaccination

Från och med den 7 november finns möjlighet att vaccinera sig mot säsongsinfluensan och covid-19. All vård- och omsorgspersonal inom Kristinehamns kommun erbjuds vaccination mot säsongsinfluensan gratis. Där kan man samtidigt vaccinera sig mot Covid-19 om det var mer än 9 månader sedan man tog förra dosen.

Influensavaccination rekommenderas till all personal inom vård och omsorg, oavsett ålder, som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig sjukdom. Det gäller dig som arbetar på särskilda boenden för äldre, inom hemtjänsten och funktionsstöd.

Vaccinationen utförs på Regionens Vaccinationsmottagning på Västerlånggatan 35 i Kristinehamn under deras drop-in. Måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 08.30-16.30.