Till innehållet

Tina Thörner föreläste om trafik och eget ansvar för personal

Under måndagen anordnade vi en föreläsning för vår personal som kör bil i tjänsten. Målet med föreläsningen var att uppmärksamma vikten av att tänka till och ta ansvar när en är ute på vägarna. Tina Thörner, en känd rallystjärna, var inbjuden för att dela sina insikter och erfarenheter om trafik och eget ansvar i körandet.

Föreläsningen hölls på Kristinehamn Conference Center (KCC), där våra anställda samlades för att lyssna på Tina och ta del av hennes kunskap. I sin föreläsning riktade hon strålkastarljuset mot vikten av att köra säkert, ansvarsfullt och vad som krävs av en som person för att göra detta möjligt. Föreläsningen ingick som en del av vårt arbete med att kompetensutveckla våra tjänstepersoner inom kommunen som ofta kör bil i tjänsten.

– Träning och kompetensutveckling är en förutsättning för att bli en bra förare och en ska se denna föreläsning som ett startskott på just det. Målsättningen är att vi ska skapa en kontinuitet inom det här området och nästa utbildningstillfälle kommer att vara till våren. Vad det innehåller kommer jag att återkomma till, berättar Roger Hagnäs, fordonssamordnare i Kristinehamns kommun.


Tjänstepersoner samlades under två föreläsningstillfällen på KCC. Foto: Kristinehamns kommun.

Samarbete för trafiksäkerhet
Det var en blandad publik med tjänstepersoner från olika verksamheter som alla använder bil i tjänsten, såsom hemtjänsten och andra enheter. Förutom vår personal var även fordonsansvariga från kommunerna Karlskoga och Karlstad närvarande. Detta möte gav dem möjlighet att utbyta erfarenheter och kompetens för att förbättra trafiksäkerheten.

– Vi fordonsansvariga har ett nätverk där vi försöker stötta varandra i olika frågor och lösningar. Detta är ett bra tillfälle att kompetensutveckla varandra, fortsätter Roger Hagnäs.

Från rallystjärna till HR-chef 
Genom olika nedslag i Tinas egen karriär fick vi under föreläsningen konkreta exempel på hur motorsportens utveckling ligger i framkant för att öka trafiksäkerheten, ett exempel är den avancerade teknik som används i motorsporten som numera används i vanliga personbilar i viss utsträckning. Tina pratade också mycket om det egna ansvaret bakom ratten och hur vi mentalt behöver ställa in oss på förändring och bli den bästa versionen av oss själva, båda bakom ratten men också privat.

Statistik och konkreta jämförelser
Tina Thörner visade statistik från Trafikverket för att ge oss en bättre förståelse av trafiksituationen. Ett viktigt tema som lyftes var hållbarhet och Trafikverkets nollvision. Nollvisionen innebär att vi strävar efter att minimera antalet dödsolyckor i trafiken, och sedan dess införande har antalet dödsolyckor halverats enligt Trafikverket. Målet är att år 2030 inte ha mer än 133 omkomna i vägtrafiken. Tina betonade att lägre hastighet är avgörande för att skapa en trygg och säker trafikmiljö.  

– Jag hoppas att alla som varit med och deltagit idag känner att de har en större medvetenhet om de risker som det innebär att köra bil i olika hastigheter. Det är den som kör som har 100 procent ansvar både för sin och andras säkerhet medan de kör, avslutar Tina Thörner. 


Tina Thörner på plats på KCC. Foto: Kristinehamns kommun.

Tinas fem viktigaste tips för att köra smart 

  1. Håll avstånd 
  2. Planera din körning 
  3. Släpp gasen i god tid 
  4. Förvärm bilen om möjligt 
  5. Håll dig till hastighetsbegränsningarna