Till innehållet

Inspirerande studiebesök hos Skafferi Värmland

Under höstlovet begav sig en grupp på cirka 35 personer från vår serviceavdelning, kökspersonal och kockar, på ett studiebesök för att träffa vår nya leverantör Skafferi Värmland.

Vårt nya avtal gäller sedan den 1 oktober 2023 och innebär en fördjupad lokal inriktning för vår kommuns matförsörjning. Främst handlar det om färskt kött, potatis, vitkål, morötter men också ägg, svamp, mjöl med mera som kommer köpas från Skafferi Värmland.

Lokalt samarbete

Skafferi Värmland står som företrädare för omkring 40 lokala producenter, med namn som Hygns vilt, Wermlands brygghus, Mor Carins, Hemgården och Värmlands potatis i Kil för att nämna några. Ett avtal med en lokal leverantör är ett steg mot att stärka och värna om våra lokala producenter och samtidigt bidra till att öka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel. Det säkrar också tillgången av mat vid händelse av kris. Studiebesöket gav vår personal kunskap i hur Skafferi Värmland arbetar för att samordna och distribuera produkter från producenterna i närområdet.

– Det är jättekul att vi nu får möjlighet att köpa livsmedel från närområdet och samtidigt säkra våra varuleveranser vid kriser, även ur klimat- och miljösynpunkt, säger Catrin Narvelid, enhetschef på Serviceavdelningen.

Att kunna erbjuda Värmlandskorv, potatis, svamp, mjöl, ägg, och färska köttprodukter från närområdet är alltså inte bara gynnsamt för våra lokala producenter utan även en strategisk åtgärd för att säkerställa tillgången på dessa varor.

– Vi är glada över att äldreomsorgen får tillgång till efterfrågade produkter från Värmland, som värmlandskorv och lokalproducerad lättöl. Det känns extra härligt, avslutar Catrin.


Foto: Mostphotos