Till innehållet

Ny kartvy framtagen

Saknar du detaljplaner för ett specifikt område? Eller vill du få tillgång till flera handlingar som hör till de antagna detaljplanerna? Nu har vi gjort det enkelt att ta del av den informationen.

I vår digitala kartportal har vi lagt till en ny vy där du hittar planhandlingar som vunnit laga kraft för olika områden i Kristinehamn. Du behöver inte begära ut kartor som tidigare utan kan själv titta i kartan och se till exempel din fastighets detaljplan och alla planhandlingar som gäller.

Gå till plankartan


Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur ett specifikt markområde får användas. Vanliga typer av användningsområden är till exempel bostadsmark, verksamhetsmark, gatumark, naturmark och parkmark.
Om nya byggnader ska byggas, eller om en byggnad ska få ett annat användningsområde så är det detaljplanen som styr om detta är möjligt eller inte. Det är alltså vägledande i om du får bygglov eller inte.