Konsthappenings

Under våra konsthappenings visar vi våra aktuella utställningar eller föreläser om konstnärskap eller konstformer.  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Covid- 19. Det gör att vi har begränsat antal platser till våra aktiviteter och anmälan krävs. Vi följer noga utvecklingen av pandemin och justeringar i programmet kan komma med kort varsel.

Konsthappenings vår 2021
Museet håller stängt tills vidare på grund av Folkhälsomyndighetens nya skärpta rekommendationer angående Covid-19 för Värmlands län. Beslutet kan komma att ändras. Vi hoppas att kunna genomföra våra konsthappenings när myndigheterna och samhällsläget tillåter. 

Torsdag 2 september kl 18.00-19.00. Pris 50 kr.
Svensk konsthistoria med Katarina Wadstein MacLeod
Hör professorn i konstvetenskap, Katarina Wadstein MacLeod berätta om sin bok på Kristinehamns konstmuseum. I föredraget "Bakom gardinerna" berättar Katarina Wadstein MacLeod om sin bok som handlar om hemmet som ett motiv i svensk konsthistoria under nittonhundratalet. Hemmet i konsten har på samma gång varit centralt för att utveckla estetiska uttryck inom såväl konst som design. Samtidigt har det varit en undanskaffad sfär inom nittonhundratalets modernitet. Boken berör två tidsperioder: sekelskiftet nittonhundra och 1960- och 70-talet. Båda dessa skeden kännetecknas av livliga debatter och diskussioner om hemmets estetik, bostadsbyggande, bostadens påverkan på samhället och de sociala roller som det privata livet ger upphov till. Men också av kvinnans frigörelse från hemmet. Flera av konstverken som visas kommenterar världen från städskrubben, sängkammaren eller bakom köksgardinerna. Hur hemmet framställs i konsten och kulturen både påverkar och påverkas av politiken och samhället. Katarina Wadstein MacLeod är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

Torsdag 9 september kl 14.00. Gratis.
Hanna pratar om Francesca Woodman
Konstintresserad? Då är du välkommen till en eftermiddag på konstmuseet. Konstpedagogen Hanna Jonasson berättar om den amerikanska fotografen Francesca Woodman. På grund av Covid-19 tar vi in max 25 personer. För att säkra din plats - ring/maila till Konstmuseet på tel 0550-882 00 eller infokonstmuseum@kristinehamn.se

Torsdag 7 oktober 14.00. Gratis. 
Hanna berättar om konstnären Marc Chagall
Lokal: Föreläsningssalen på plan två i Kvadraten.
Konstintresserad? Då är du välkommen till en eftermiddag på konstmuseet. Konstpedagogen Hanna Jonasson berättar om Marc Chagall (1887-1985). Han var en rysk-judisk konstnär som räknas som en av den moderna konstens förgrundsgestalter. Hans konst är en blandning av såväl expressionism som kubism och futurism.

Torsdag 14 oktober 18.00-19.30. Pris 50 kr.
Föreläsning - Anna Toresdotter om kulturens inverkan på hälsan
Anna Toresdotter har i kontakt med forskare följt den framväxande kunskapen kring kulturens biologiska effekter på oss människor. Hon har anlitats runt om i landet för att hålla en föreläsning som är både underhållande och informerande. Anna har länge varit verksam konstnär och hennes konst har visats i TV-program, böcker och utställningar i både Sverige och utomlands. Under föreläsningen visar hon sin egen konst och musik i bildspel.

Torsdag 11 november kl. 14.00. Gratis.
Alexandra Di Pisa om konstskandal
Då och då inträffar en medialt saftig konstskandal som provocerar och fascinerar allmänhet och makthavare. Ingen lämnas oberörd, alla har en åsikt och många frågor lämnas obesvarade. Varför är detta konst? Vad har konstnären för syfte? Vad är nyttan med det? Varför ska denna konst bekostas av samhället? Borde detta ens få skapas? Vad kan vi lära oss av verket, vad kan vi lära oss av skandalen?

Föreläsningen besvarar dessa frågor och många fler genom att belysa några av de mest välkända konstskandalerna i Sverige och internationellt. Föreläsningen ger en bredare bild av konstskandalerna än vad media brukar ge med en spännande blandning av idéer från psykologi, sociologi, konsthistoria och politik.

För frågor och/eller idéer och förslag på nya programpunkter se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Hanna Jonasson - Intendent för pedagogik
hanna.jonasson@kristinehamn.se

0550-88 203

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".