Till innehållet

Näriningslivsanalys

Näringslivsanalys i Kristinehamn

Vartannat år genomför Närsam en näringslivsanalys för att följa utvecklingen av näringslivet i Kristinehamn. Genom denna analys dokumenterar vi tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning samt antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vi kartlägger styrkor och svagheter i Kristinehamns näringsliv och tillhandahåller ett faktaunderlag till anställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt.

Analysen ger oss också verktyg att följa upp det operativa arbetet – har våra insatser resulterat i positiv utveckling för företagen? Här tittar vi på frågor som:

  • Hur ser vårt näringsliv ut idag?
  • Hur snabbt växer det?
  • Är vår tillväxt bättre eller sämre än genomsnittet i Sverige?
  • Vilka branscher växer mest i vår region

Genom att samla in och analysera data om alla aktiebolag med arbetsställe i kommunen, säkerställer vi en gemensam syn och ett starkt faktaunderlag som hjälper oss att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv i Kristinehamn.

För mer detaljerad information kan du läsa våra tre senaste rapporter:

Näringslivsanalys 2019

Näringslivsanalys 2020

Näringslivsanalys 2022

Kontaktuppgifter

Fredrik Mogren - Näringslivsutvecklare
fredrik.mogren@narsam.se

0550-858 67

Madelen Richardsson - VD och näringslivschef
madelen.richardsson@narsam.se

0550-858 66 , 070-300 13 72

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".