Finansiellt stöd

Företag i Kristinehamn kan söka olika typer av finansiellt stöd för utveckling av verksamheten. Närsam hjälper gärna till med att lotsa dig rätt. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för företagsstöd.

Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om stödformer till företagsutveckling.
 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".