Till innehållet

Finansiellt stöd

Företag i Kristinehamn kan söka olika typer av finansiellt stöd. Läs mer nedan om de specifika stödformerna: Stöd för företagsutveckling och Evenemangsstöd. Närsam hjälper gärna till att lotsa dig rätt.

Stöd för företagsutveckling

För mer information och ansökan om stöd för företagsutveckling besök Region Värmlands webbplats.

Evenemangsstöd 

Företag och ekonomiska föreningar kan söka stöd för att arrangera evenemang i Kristinehamn. Vill du arrangera evenemang i Kristinehamn? Ansök enkelt via vår e-tjänst och bidra till att göra staden till en attraktiv plats.

Ansök om evenemangsstöd

Kontaktuppgifter

Karin Dröschmeister - Näringslivsstrateg inriktning besöksnäring
karin.droschmeister@narsam.se

0550-869 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".