Till innehållet

Finansiellt stöd

Företag i Kristinehamn kan söka olika typer av finansiellt stöd, både för företagsutveckling och för arrangering av evenemang. Det finns också stöd i form av gratis rådgivning av en konsult via Timbanken.

Läs mer nedan om de specifika stödformerna. Närsam hjälper gärna till att lotsa dig rätt.

Stöd för företagsutveckling

För mer information och ansökan om stöd för företagsutveckling besök Region Värmlands webbplats.

Timbanken

Timbanken är till för dig som ska starta eller utveckla ditt företag i Värmland. Via Timbanken kan du ansöka om att få fem timmar med en konsult. För mer information besök Timbankens webbplats.

Evenemangsstöd 

Företag och ekonomiska föreningar kan söka stöd för att arrangera evenemang i Kristinehamn. Vill du arrangera evenemang i Kristinehamn? Ansök enkelt via vår e-tjänst och bidra till att göra staden till en attraktiv plats.

Ansök om evenemangsstöd

Kontaktuppgifter

Karin Dröschmeister - Näringslivsstrateg inriktning besöksnäring
karin.droschmeister@narsam.se

0550-869 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".