Till innehållet

Finansiellt stöd

Företag i Kristinehamn kan söka olika typer av finansiellt stöd för utveckling av verksamheten. Närsam hjälper gärna till med att lotsa dig rätt. Region Värmland har det regionala ansvaret för företagsstöd.

Region Värmland  kan du läsa mer om stödformer till företagsutveckling.
 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".