Till innehållet

Om Närsam

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB (Närsam) är ett helägt kommunalt bolag. Vårt uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv i syfte att skapa tillväxt och ett gott företagsklimat i samverkan.

Vi arbetar med:

  • Befintligt näringsliv
  • Nyföretagande
  • Etableringar
  • Innovation


Vi står för ett långsiktigt och hållbart värdeskapande näringslivsarbete som bygger på kunskap, innovation och anpassningsförmåga.

Vår vision som genomsyrar allt vårt arbete är ”Kristinehamn - den innovativa platsen för fler och starkare företag”.

Aktuella dokument

Verksamhetsplan 2024-2026

Näringslivspolitisk plan

Näringslivsanalys 2022 

Näringslivsanalys 2020

Näringslivsanalys 2019

Näringslivsanalys 2017

Näringslivsanalys 2015

Näringslivsanalys 2013

 

Cityindex

Presentation 2022

Presentation 2021

Presentation 2020

Presentation 2019

 

Vi lotsar dig rätt med dina företagsfrågor! Du hittar oss på Kristinehamn Innovation Park på Norra Staketgatan 4.

Madelen Richardsson, VD och näringslivschef

Telefon: 0550-858 66 

 

Daniel Stenborg, innovationsledare

Telefon: 0550-858 14 

 

Maria Springfeldt, näringslivsutvecklare

Telefon: 0550-858 68  

 

Fredrik Mogren, näringslivsutvecklare

Telefon: 0550-858 67  

Post skickas till

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB 

Norra staketgatan 4

681 31 Kristinehamn

 

Närsams organisationsnummer är: 559037-7957.

Fakturor skickas till

Den 1 april 2019 träder en ny lag (SFS 2018:1277) i kraft som innebär att det blir obligatoriskt för alla kommuner, landsting, regioner, myndigheter och kommunalägda bolag, som är upphandlande myndigheter, att ta emot fakturor elektroniskt.

Därför måste du se till att du kan skicka e-faktura till Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB.

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB
Organisationsnummer: 559037-7957
GLN: 7365590377950

Här har ni fakturalänken till Närsam.

Med e-faktura bidrar ni till att hanteringen av leverantörsfakturor blir mer effektiv och säkrare både för er som leverantör, men också för oss som kund. Observera att fakturor per e-post eller PDF inte klassas som en e-faktura.

Vår styrelse tillsätts av kommunfullmäktige i Kristinehamn.

 

Sofie Engström, ordförande (S)

Bild kommer

Per Nilsson, vice ordförande (M)

 

Jerry Andergrahn (S)

Bild kommer

Adam Slottner (C)

Bild kommer

Kjell Jansson (SD)

 

Näringslivsrådet träffas minst fyra gånger per år för att diskutera frågor som berör tillväxt och ett gott näringslivsklimat. Näringslivsrådet består av:

Lars-Johan Mårgård, Handelskammaren Värmlands lokalavdelning i Kristinehamn

Patrik Ekman, Företagarna i Kristinehamn

Peter Berg, LRF Kristinehamn

Peter Eskebrink, Omtänksamma Kristinehamn ideell förening

Cajsa Jansson, Visit Värmland

Joakim Wirén, Fastighetsägarna Värmland

Mattias Säfström, IUC Stål & Verkstad

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".