Till innehållet

Information om stöd i krisläge

Här hittar du som företagare länkar till information från Kristinehamns kommun, myndigheter och organisationer. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Energi och klimatrådgivning

Läs mer på Region Värmlands hemsida. 

Krisberedskap och säkerhet

Läs mer på kristinehamn.se

Information från MSB

Läs om hur företag kan stärka sin beredskap för kriser och krig på MSB.se.

Vad kan myndigheter och företag göra nu? Läs mer på MSB.se

För dig som gör affärer med Ryssland eller Ukraina

Information om aktuella sanktioner finns på: 

Kommerskollegium.se

Regeringen.se

Tullverket.se

Information från Svenskt Näringsliv

Information samlat på Svenskt Näringslivs hemsida.

Handelskammaren Värmlands information

Så påverkas företagen i Värmland av kriget i Ukraina. Läs mer på handelskammarenvarmland.se

Kontaktuppgifter

Madelen Richardsson - VD och näringslivschef
madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se

0550-858 66

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".