Till innehållet

Information om stöd i krisläge

Här hittar du som företagare länkar till information från Kristinehamns kommun, myndigheter och organisationer. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Region Värmlands företagsjour

Företagsjouren är en kostnadsfri vägledningstjänst för värmländska företag som behöver hjälp att hitta och söka tillfälliga stöd från regionala och nationella aktörer.Företagsjouren är öppen varje vardag mellan klockan 10.00–12.00. Du når Företagsjouren på 010-831 90 50.

Energi och klimatrådgivning

Läs mer på Region Värmlands hemsida. 

Läs mer om energistöd till företag från Region Värmland

Krisberedskap och säkerhet

Läs mer på kristinehamn.se

Guide för energieffektiva företag - energimyndigheten.se

Åtgärder som inte kräver en investering - energimyndigheten.se

Information från MSB

Läs om hur företag kan stärka sin beredskap för kriser och krig på MSB.se.

För dig som gör affärer med Ryssland eller Ukraina

Information om aktuella sanktioner finns på: 

Kommerskollegium.se

Regeringen.se

Tullverket.se

Information från Svenskt Näringsliv

Information samlat på Svenskt Näringslivs hemsida.

Handelskammaren Värmlands information

Så påverkas företagen i Värmland av kriget i Ukraina. Läs mer på handelskammarenvarmland.se

Kontaktuppgifter

Madelen Richardsson - VD och näringslivschef
madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se

0550-858 66

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".