Till innehållet

Många missar att anmäla borrning för värmepump

När elpriserna stiger är det många som sett över uppvärmningen i sina hus. Att borra för bergvärme kan sänka din elförbrukning – men många missar att anmäla borrningen till kommunens miljöavdelning.

Om du ska installera en bergvärmepump eller ytjordvärmepump behöver du anmäla detta till miljö och hälsa. Kommunens miljöavdelning har uppmärksammat att det borras många hål utan att en anmälan skickas in. Något som gör att fastighetsägaren riskerar en miljösanktionsavgift, och i värsta fall ett förbud om att använda borrhålet.

– Många tror att entreprenören löser allt som har med borrningen att göra men ibland missar de att skicka in anmälan till oss. Det är därför viktigt att säkerställa att anmälan har gjorts innan borrningen påbörjas för att undvika onödiga avgifter, säger Malin Kvarth, miljöchef i Kristinehamns kommun.

En anmälan om värmepump kostar 2 300 kronor enligt nuvarande taxa. Anledningen till att det krävs en anmälan för insatsen är bland annat för att säkerställa att miljön inte skadas. Vid anmälan kontrolleras bland annat avståndet till grannars befintliga anläggningar, vattenledningar, enskilda avlopp och dricksvattentäkter för att undvika att dessa skadas.

– Vi kontrollerar att alla regler och riktlinjer följs. Riskerna med borrningen är exempelvis att köldbärarvätska eller inläckande ytvatten kan förorena grundvattnet, eller att anläggningen placeras för nära grannens borrhål vilket kan innebära att anläggningarna stjäl energi från varandra, vilket gör att de inte kan leverera den beräknade energimängden, säger Malin Kvarth.

Här kan du skicka in anmälan om värmepump