Till innehållet

Tillståndsguiden

Värmepumpsanmälan till miljö

Om du ska installera en bergvärmepump eller ytjordvärmepump behöver du anmäla detta till miljö och hälsa. Vill du däremot installera en luftvärmepump krävs det ingen anmälan till miljö och hälsa.

Ligger din fastighet inom vattenskyddsområde krävs det ett tillstånd för att installera bergvärmepump eller ytjordvärmepump. Observera att det råder speciella förhållanden i vattenskyddsområden, och därför är det inte säkert att du får tillstånd till en värmepump eftersom det generellt är en restriktiv hållning inom dessa områden.

Vad kostar det?

Avgiften för handläggning av anmälan är för närvarande 2 540 kronor vilket motsvarar 2 timmars handläggningstid.

Inom vattenskyddsområden betalar du för den faktiskt nedlagda handläggningstiden. Timavgiften är för närvarande 1 270 kronor.

Hur lång tid tar det? 

Din anmälan handläggs inom tre veckor förutsatt att den är komplett.

Övriga tillstånd som kan krävas

Det kan krävas en anmälan eller ett bygglov hos byggavdelningen.