Till innehållet

Stipendiat 2023 - Amanda Karlsson

Kristinehamns konstmuseums stipendium 2023

Stipendiet, som är instiftat av Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns Konstmuseum, vänder sig främst till den som nyligen avslutat sina konststudier eller på annat sätt nyligen påbörjat sin konstnärsbana. Sökanden ska ha anknytning till Värmland genom att antingen vara bosatt, eller född och uppvuxen i Värmland. Stipendiesumman omfattar 15 000 kronor.

2023-års stipendiat är Amanda Karlsson

Foto Oksana Verkhola_beskuren.jpg

Amanda Karlsson Foto: Oksana Verkhola (bilden är beskuren)

Kristinehamns konstmuseum och Vänförening delar årligen ut ett stipendium till konstnärer med värmländska rötter. Nu kan vi med glädje meddela att stipendiet 2023 går till Amanda Karlsson.

Amanda Karlsson (född 1989) är uppvuxen i Karlstad men bor och verkar i Göteborg. Hon uttrycker sin konst genom att bygga scenografier och iscensätta föreställda händelser som dokumenteras och återskapas i rumsliga installationer och målerier. Det handlar om berättelser från en fiktiv verklighet som bland annat hämtats från de djupa värmländska skogarna, mytologi och arbetarklass. I hennes senaste verk har hon jobbat mycket med rumsliga installationer där man som besökare rent fysiskt kan kliva in bland verken och komma både dem och sig själv närmare och få nya perspektiv. Befinner man sig i nya yttre rum kan man hitta nya inre rum i sig själv, tror Amanda.

Juryns motivering lyder:

”Du fokuserar just nu mycket på rumsliga installationer där du vill berätta något som springer ur din egen uppväxt i Värmland med skogen, bygden, berättelserna. Du har ibland kombinerat dina installationer med måleri, arbetat mycket med scenografin för att nå åskådarnas egna inre rum. Rent fysiskt vill du att man ska kunna rent kliva runt i rum som du skapar för att besökare ska komma nära det du vill de ska ta till sig. Du skriver: ”Jag tror att man kan hitta nya inre rum om man också befinner sig i nya yttre.”

Vänföreningen och Kristinehamns konstmuseum ger dig stipendiet för din personliga gestaltning av både installationer och måleri, din egenart på konstområdet.”

Utdelning av stipendiet sker 18 februari kl. 13.00 i samband med invigningen av vårutställningen Den osynliga världen med Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman.

Kontaktuppgifter

Lena Örtlund - intendent
Lena.ortlund@kristinehamn.se

0550-883 53

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".