Till innehållet

Den osynliga världen

Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman
18 februari – 23 april 2023

Utställningen Den osynliga världen bygger på myten kring vårgudinnan Persephone. Som liten flicka blir hon bortrövad av Hades till underjorden och återvänder som underjordens härskarinna. Den här antika myten representerar födelsen av årstiderna och är en metafor för liv och död, födelse och återfödelse.

Idag när skuggsidorna åter reser sig mot oss genom krig i Europa, klimatförändringar och politisk polarisering är Persephones historia mer än någonsin aktuell. Persephone är en bild av människan bortom polarisering. Hon rör sig fritt mellan världarna och håller både det gudomliga, det jordiska och skuggornas rike i sin hand. Ingenting är främmande för henne, synligt eller osynligt, födelse eller död, kreativitet eller ödeläggelse.

Konstnärerna Hertha Hanson, Lin de Mol och Katrin Westman undersöker denna osynliga värld på olika sätt genom sina sinsemellan olika konstnärliga uttryck. Utställningen blir till ett nutida samtal som hämtar kraft ur Persephones berättelse i den antika myten, en berättelse som leder besökaren in i en okänd och osynlig värld.

I samband med vårutställningen visas också årets stipendiat.

Varmt välkommen att uppleva Den osynliga världen!

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".