Till innehållet

Varumärket Smaka på Värmland säljs

PRESSMEDDELANDE

2018 tog Kristinehamns kommun över matfestivalen Smaka på Värmland från Hushållningssällskapet Värmland som då hade ägt och drivit det sedan 2011. Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att varumärket ska säljas på en öppen marknad genom anbudsförfarande.

– Vi har haft stora framgångar med Smaka på Värmland först på Gustafsvik och sedan under pandemin då matfestivalen arrangerats som en smakrunda på olika platser i länet, bland annat Stadsparken i Kristinehamn. Men nu är det dags att lämna över stafettpinnen till någon som har mer resurser och bättre förutsättningar för att driva och utveckla varumärket vidare. Vi kommer fortsatt att arbeta med mat- och måltider som ett prioriterat område i Kristinehamn för att stärka näringen och attrahera besökare, säger Madelen Richardsson, näringslivschef Kristinehamns kommun.

Historik

Smaka på Värmland startade 2011 som en del av förverkligandet av visionen Sverige – det nya matlandet. Arrangemanget har utvecklats genom åren och 2014 blev matmässan en matfestival. Från och med 2018 tog Kristinehamns turismenhet över driften och rättigheterna till matfestivalen Smaka på Värmland. Beslutet togs mot bakgrund av Kristinehamns kommuns besöksplan 2014 - 2020 med Mat & måltid som ett strategiskt tema. Festivalen har stärkt sitt värde för både producenter och konsumenter och är idag ett av Sveriges största matevenemang.

Kontakt:

Madelen Richardsson, näringslivschef 0550-858 66

Lars Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, 0550-886 15