Till innehållet

Trygghetslarm åter i funktion - beredskapen fortsätter

Torsdag 23 mars var det driftstörningar i systemet för trygghetslarm under natten och dagen. Larmen fungerar igen men beredskapen kvarstår under helgen.

Uppdatering 24 mars 16.20:

Larmen är nu i funktion, men det finns fortfarande risk för att systemet kan bli överbelastat. För säkerhets skull håller vi telefonerna öppna under resten av helgen.


På dagarna fram till 21:30 kan du ringa alla våra hemvårdsgruppers telefoner. Du hittar numren till våra hemvårdsgrupper genom att klicka här (scrolla ner en bit på webbsidan så ser du en lista över alla hemvårdsgrupper. Om du klickar på namnet på en hemvårdsgrupp kommer kontaktuppgifter fram.)

Efter 21:30 gäller följande telefonnummer:
De som bor i stan kan vid behov ringa 0550 - 885 12.
De som bor i Visnum/Björneborg kan ringa 0550 - 883 00.

Vi påminner om att inte testa larmen då det riskerar att överbelasta systemet, och att vid akuta fall ringa 112.

 

Uppdatering 24 mars 11.00:

Vi har fått information från leverantören om att störningen berodde på en cyberattack. Larmen är igång, men det kan ske med viss fördröjning då alla larm nu går till endast en larmcentral.

Det är viktigt att ingen provtestar sin larm själva, då systemet kan bli överbelastat.

 

Uppdatering 23 mars 22:50:

Nu har vi fått information från leverantören av trygghetslarmen om att larmen ska fungera som vanligt, eventuellt med en kort fördröjning.
 
För säkerhets skull håller vi de två telefonerna som vi tidigare berättat om öppna resten av natten: 
De som bor i stan kan vid behov ringa 0550 - 885 12.
De som bor i Visnum/Björneborg kan ringa 0550 - 883 00.

 

Uppdatering 23 mars 17:07:

Här kommer en uppdaterad information om telefonnummer.

Fram till 21:30 kan man ringa alla våra hemvårdsgruppers telefoner. Du hittar numren till våra hemvårdsgrupper genom att klicka här (scrolla ner en bit på webbsidan så ser du en lista över alla hemvårdsgrupper. Om du klickar på namnet på en hemvårdsgrupp kommer kontaktuppgifter fram.)

Efter 21:30 kan de som bor i stan ringa 0550 - 885 12 och de som bor i Visnum/Björneborg 0550 - 883 00. Efter 21:30 stänger alltså övriga hemvårdsgrupper sina telefoner.

Uppdatering 23 mars 16.30:

Då trygghetslarmen ännu inte fungerar kontaktar personalen inom Stöd, vård och omsorgsförvaltningen samtliga personer som har ett trygghetslarm en gång till inför natten. Arbetet pågår för fullt och extrainsatser kommer att sättas in utifrån varje enskild persons behov.

Som en extra säkerhet öppnar vi upp telefoner till hemtjänstens hemvårdsgrupper, så att de går att ringa till även under kvällen. Du hittar numren till våra hemvårdsgrupper genom att klicka här (scrolla ner en bit på webbsidan så ser du en lista över alla hemvårdsgrupper. Om du klickar på namnet på en hemvårdsgrupp kommer kontaktuppgifter fram.)


Ursprungsinlägg 23 mars 13:17:

Sedan klockan ett natten till torsdag 23 mars är det driftstörningar i systemet för trygghetslarm.
Systemet är helt ur funktion i kommunen, liksom i många andra kommuner i landet. Leverantören av
systemet har lokaliserat problemet och jobbar med att lösa det.


I Kristinehamn har Stöd, vård och omsorgsförvaltningen kontaktat alla som har trygghetslarm enligt
sin rutin. Det sker i första hand genom telefonsamtal och i de fall personalen inte får svar på telefon
tar man kontakt genom fysiska besök.


Ungefär 700 personer har trygghetslarm. De flesta har även andra insatser och kontakter med
personal från kommunen. Samtliga personer som har trygghetslarm har kontaktats via telefon eller
genom besök. Om problemet skulle bli långvarigt görs bedömningar om hur vi kan trygga de personer
som har trygghetslarm genom till exempel fler besök eller samarbete med anhöriga. Om
trygghetslarmen fortfarande är ur funktion till natten görs en genomgång av vilka som behöver
extrainsatser under natten.


Vid akuta situationer går det alltid att kontakta 112.


Detta är ett trygghetslarm

Trygghetslarm är en beviljad insats från kommunen och ska användas vid akuta situationer och
brådskande insatser, som exempelvis vid fall eller behov som uppstår på grund av tillfälligt nedsatt
allmäntillstånd. Vid akuta situationer ska man ringa 112.