Till innehållet

Tillsammans skapar vi en säker vård - patientsäkerhetsvecka vecka 38

Träffa oss och dela med dig av dina erfarenheter om vården den 19 september!

Söndag den 17 september är det den internationella patientsäkerhetsdagen som har initierats av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med den arrangeras en patientsäkerhetsvecka gemensamt av Region Värmland och Värmlands alla kommuner. Temat är Patienten som medskapare för en säker vård.  Under veckan hålls digitala seminarier för vård- och omsorgspersonal och fysiska möten med invånare runt om i länet.

I år uppmärksammas särskilt patienters och närståendes roll för en säker vård.
– Vi vill gärna ha dialog och samtidigt samla in människors erfarenheter av mötet med vård och omsorg i Värmland, säger Charlotta Nelsson, regionchefläkare och samordnare för årets patientsäkerhetsvecka i Värmland. Berättelserna vill vi ha som underlag för hur vi tillsammans kan utveckla patientsäkerheten i länet. Vi kommer också att prata om vad du som patient och närstående kan göra för att din vård ska bli ännu säkrare.

 

Träffa oss och dela med dig

Välkommen att träffa representanter för vården i Kristinehamns kommun och region Värmland och dela med dig dina erfarenheter så att vi tillsammans kan utveckla vården och patientsäkerhetsarbetet:

Dag: Tisdag den 19 september
Tid: Klockan 13–16
Lokal: Biblioteket


Balansdagen

Kom och prata om hur just du kan förebygga fallolyckor i din vardag. Den 22 september klockan 10.00-15.00 finns yrkespersoner från Stöd, vård och omsorgsförvaltningen, Friskvården i Värmland
och Region Värmland på plats vid Stora Coop.

Dag: Fredag den 22 september
Tid: Klockan 10–15
Lokal: Stora Coop