Till innehållet

Stödkontaktlista

Mår du dåligt och vill prata med någon? Eller få kontakt med någon som kan hjälpa dig? Här finns viktiga telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

Här hittar du nummer och kontakter dit du kan vända sig om du mår dåligt och bor i Kristinehamn. Listan sammanställdes i samband med att vi gjorde en handlingsplan för suicidprevention 2022.

Stödkontaktlista:

För akut hjälp

Ring: 112

Vårdguiden

Ring: 1177
Hemsida: www.1177.se
Öppet dygnet runt.

Ungdomsmottagning, UMO

Hemsida: www.umo.se
Råd och fakta. Här kan du ställa frågor anonymt om hälsa, sex och relationer.

Barn och ungdomspsykiatri, BUP, Värmland

Ring: 010 831 83 00
Till BUP kan du ringa och fråga om olika svårigheter eller psykiska problem

Barnens rätt i samhället, BRIS

Ring: 116 111
Hemsida: www.bris.se
För personer under 18 år som behöver prata med någon vuxen. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt.

Röda korset

Jourhavande kompis
Hemsida: www.jourhavandekompis.se
Chatt för dig som vill och behöver prata med någon annan kompis.

Jourhavande medmänniska

Ring: 08 702 16 80
Hemsida: www.jourhavande-medmanniska.se
Prata med en stödjande medmänniska, nätter kl 21.00 – 06.00, alla dagar året om. Chatten är öppen söndag, måndag och tisdag kl 21.00 – 24.00.

Mind Självmordslinjen

Självmordslinjen
Ring: 90101

Äldrelinjen
Ring: 020 22 22 33

Föräldralinjen
Ring: 020 85 20 00

Refugee Line
Ring: 020 15 01 10

Hemsida: www.mind.se
För dig som mår dåligt och inte orkar leva eller för dig som har någon närstående som känner så. Du kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.

Män för jämställdhet

Hemsida: www.killar.se
Du som är 10-18 år kan chatta anonymt när du vill ha någon som lyssnar eller stöttar. Chatten är öppen söndag till torsdag kl 19.00 – 21.00.

Tjejjour

Hemsidor: www.unizonjourer.se och www.rokstjejjourer.se
Två hemsidor där du kan tala om hur du mår, om sex eller om något jobbigt du varit med om. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL

Hemsida: www.rfsl.se
Om du har allt från funderingar kring sexuell tillhörighet till samlevnadsproblem eller ensamhet kan du söka hjälp och stöd här.

Svenska kyrkan

Jourhavande präst
Ring: 112
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
Om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam och behöver någon att tala med anonymt, oavsett religion eller vad du tror på. Chatt mån-to kl 20.00-24.00. Telefon alla nätter kl 21.00 – 06.00 och elektroniskt brev.

Nätvandrarchatten
Hemsida: www.kyrkanssos.se/natvandrarchatten
Chatt för dig mellan 12-25 år. Måndag, onsdag och söndag kl 19.00 – 22.00, året om. Du kan småprata med någon trygg vuxen eller prata om något som känns svårt eller jobbigt för dig. Du kan vara anonym och alla vuxna som jobbar i Svenska kyrkan har tystnadsplikt.

Kristinehamns pastorat
Kontakt med diakon
Ring: 0550-87970
Mejla samordnare för diakoni: johanna.m.larsson@svenskakyrkan.se

Socialtjänsten

Ring: Kommunväxel 0550-88 000, Socialtjänstens växel 0550-88 400
Hemsida: www.kristinehamn.se
Orosanmälan barn- och unga, vuxen eller äldre: www.kristinehamn.se/stod-och-omsorg/orosanmalan

Till socialtjänsten kan du vända dig om du har oro för någon i din närhet eller vill söka hjälp själv. Du kan göra en orosanmälan via hemsidan eller ringa jourverksamheten under må-to mellan kl 8.00 och 16.30. Fredag kl 8.00-16.00.

Efter kontorstid kan du nå socialjouren på 054-540 50 54 eller 054-540 54 14 under följande tider:

• Måndag: 16.30-24.00
• Tisdag: 16.30-24.00
• Onsdag: 16.30-24.00
• Torsdag: 16.30-24.00
• Fredag: 16.00-01.30
• Lördag: 16.00-01.30
• Söndag: 16.30-24.00

Under övrig tid nås socialjouren på larmnummer 112.

Elevhälsan

Vid oro eller frågor kring barns psykiska hälsa kan elevhälsan på skolan kontaktas. Skolan har både skolkuratorer och skolpsykologer på plats och kan stötta både barn och föräldrar.

Centrala rektorsområdet
Skolkurator Åsa Eriksson 0550-88293
Skolkurator Johanna Pettersson Östlund 0550-87453
Skolpsykolog Maria Gybrant 0550-87476

Norra rektorsområdet
Skolkurator Warveen Zakholy 0550-88234
Skolpsykolog Julia Esters 0550-88206

Södra rektorsområdet
Skolkurator Therese Nordholm 0550-88331
Skolkurator Regina Rosengren 0550-87418
Skolpsykolog Hannah Grönberg 0550-88270

Brogymnasiet
Skolkurator Carina Runemård 0550-87407
Skolsköterska Karin Nyvall 0550-87411

Suicide Zero

Hemsida: www.suicidezero.se/fahjalp
På Suicide Zero’s hemsida kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till i arbetet med suicidprevention. Det finns länkar till utbildningar men också fler kontaktvägar för direkt hjälp.

Frågor?

Har du frågor om listan? Kontakta utredare Frida Rönning på 0550-880 45 eller frida.ronning@kristinehamn.se.