Till innehållet

Stipendie till elever inom vård- och omsorgsprogrammet

Varje år delar nämnden för stöd, vård och omsorg i Kristinehamns kommun ut stipendier till avgångselever inom vård- och omsorgsutbildningarna som är bra representanter för vård- och omsorgsyrket och har visat på goda studieresultat och goda praktiska kunskaper. 

Att utbilda sig till undersköterska är ett viktigt steg mot en karriär inom vård och omsorg. När elever är klara med sin utbildning är det inte bara en prestation för dem personligen - utan även ett steg mot att hjälpa andra människor.  

En undersköterskas roll är avgörande för att hjälpa till att förbättra livskvalitén för många människor. För att uppmärksamma och belöna elevers prestationer som är lite utöver det vanliga delar nämnden för stöd, vård och omsorg varje år ut stipendier till elever i avgångsklasser inom såväl gymnasiet som vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning.  

Årets utdelning av stipendier gjordes i samband med examensceremonin på Brogymnasiet respektive Komvux lokaler. 

Fyra elever prisades 

2024 års stipendium på 1 500 kronor tilldelades Anna Gustavsson, Ala’a Abo Zarad, Marielle Lennartsson och Shanine Olsen. Samtliga har goda omdömen från skolan och har varit duktiga, seriösa och ambitiösa under sin utbildningstid. 

- Att visa på goda prestationer och hög ambition med sitt yrkesval bådar gott inför arbetslivet, säger Jenny Sundqvist som är Vård- och omsorgscollege ordförande.  

Hon berättar även att det är roligt att de valt ett yrke där man tar hand om och stöttar andra medmänniskor. 

- Det finns stor efterfrågan på utbildad vård- och omsorgspersonal, jag skulle säga att de valt ett framtidsyrke med många karriärmöjligheter. Hoppas att de kommer fortsätta vara stolta över sitt yrkesval och vara verksamma länge inom vård och omsorg.