Till innehållet

Socialjouren är öppen under påsken

Du kan fortfarande nå socialtjänstens jour under påskledigheten. Socialjouren har utökade öppettider under långfredagen och annandag påsk. Om du tror att någon far illa akut ska du alltid ringa 112. 

Akut hjälp – socialjouren  

Socialjouren tar hand om akuta ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Exempel på tillfällen då du ska kontakta socialjouren är när barn far illa, vid våld i nära relation eller missbruk.

Socialjourens utökade öppettider Långfredagen och Annandag påsk

Långfredag 7 april 08.00. – 01.30

Annandag påsk 10 april 08.00. – 00.00

Socialjourens ordinarie öppettider 

Söndag – torsdag 16.30-00.00 

Fredag – lördag 16.00-01.30  

Kontakta socialjouren 

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.  

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, ber vi dig ringa 112.