Till innehållet

Satsning på utomhusgym

Nu får både Kristinehamnare och besökare ökade möjligheter att ta del av friskvård och spontanträning på landsbygden. Ett rejält utomhusgym i gotländskt kärnfuru har placerats i Nybble intill lekplatsen vid Nybblehallen

– Vi har ambitionen att hinna med ytterligare utegym i både Bäckhammar och Ölme under året, därefter är det Rudskogas tur nästa år, berättar Kimmie Åhlén, fritid och idrottsutvecklare.

I Bäckhammar kommer ett utomhusgym att placeras vid Folkets Hus, där kommer kommunen i samverkan med PRO även att skapa en boulebana. I Ölme kommer utomhusgymmet placeras intill Ölmes idrottsplats.

– Det är ett bra sätt att uppmuntra till fysisk aktivitet och att det kan ske spontant. Vi hoppas att gymmens placeringar gör träningen till en naturlig del av lekplatsbesöket, säger fritidschef Henrik Arneng.