Till innehållet

Hantering av elförsörjning

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott – elen försvinner och lamporna släcks. Skillnaden är att frånkoppling genomförs kontrollerat.

Vad händer vid en Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)?

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) är en nödåtgärd som Svenska kraftnät har att ta till för att skydda kraftsystemet när alla andra åtgärder inte har räckt. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. Det är Svenska kraftnät som bestämmer om och när en manuell förbrukningsfrånkoppling ska träda i kraft. Det är detta som även kallas styrel. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott – elen försvinner och lamporna släcks.

Om MFK tillämpas kan det hanteras som ett vanligt strömavbrott istället för att det blir strömavbrott i hela Sverige. Det kommer också medföra en betydligt kortare återställningstid på 1-6 timmar istället för 12-72 timmar om det inte tillämpas.

Det handlar helt enkelt om att fördela de resurser vi har på mest effektivt sätt och minska risken för att sätta Sverige strömlöst med lång återställningstid.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur manuell förbrukningsfrånkoppling går till

Information från Svenska kraftnät

Vårt ansvar

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

Kommunen är också skyldig att ta fram en särskild plan för hur man ska agera och hantera en allvarlig störning i den kommunala verksamheten. Alla förvaltningar i Kristinehamn har genomfört en så kallad kontinuitetsplanering för att säkerställa att samhällsviktiga tjänster kommer fungera oavsett strömbortfall. På vår webb har vi samlat information från olika myndigheter samt åtgärder som kommunen vidtar. Läs mer om energiförsörjning här. 

Vikten av att vara förberedd

Du är en del av Sveriges beredskap. Ditt ansvar som privatperson är att förbereda dig så gott du kan utifrån dina behov och dina förutsättningar. Du behöver se till att du och dina nära har mat, dricksvatten, värme och möjlighet att ta emot viktig information. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Någonting som alla kan tänka på, både i jobbet och privat, är att vara extra noga med att ha mobilen och andra laddbara apparater laddade, bilen tankad osv enligt brandkårsprincip.

Blir det elavbrott är det också viktigt att slå ifrån alla apparater som stod på när elen försvann. Orsaken till det är att när elen återkommer kan det annars bli en väldigt hög belastning som kan orsaka nya elavbrott direkt som då inte är kontrollerade på samma vis.

På vår webb kan du läsa mer om hur du förbereder dig för kris och vad som kan vara bra att  ha i en krislåda.