Till innehållet

Revidering av avfallsplan

Kristinehamns kommun har uppdaterat och utvecklat renhållningsordningen innehållande avfallsplan och föreskrifter. Tekniska nämnden har 2023-06-14 beslutat om en utställnings- och remissversion.

Det nya förslaget kommer att delges ett antal remissinstanser för yttrande. Den kommer också att ställas ut, dels digitalt på vår hemsida, dels fysiskt i bibliotekets tidningsrum. Utställningen kommer att vara tillgänglig från 2023-06-22 och till 2023-09-29.

Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Hur du lämnar synpunkter kommer framgå i anslutning till utställningarna både på nätet och i biblioteket.

Vad är en avfallsplan?
Syftet med avfallsplanen är att arbeta för ett mer hållbart samhälle genom att förebygga uppkomsten av avfall och minska mängden avfall. En viktig del i detta är att öka kunskapen om avfall och hur det ska hanteras. Planen ska fungera som beskrivning av hur kommunen arbetar med avfallsfrågan och kan därför också fungera som exempel på arbete för andra organisationer i kommunen. Avfallsplanen vänder sig till invånare, verksamhetsutövare och anställda i kommunen.

I avfallsplanen är det fyra mål uppsatta:

  • Minska nedskräpning och mängden avfall
  • Ta bättre hand om vårt farliga avfall
  • Öka vårt sorterande av avfall
  • Skapa dialog med allmänheten om avfallshantering

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om reviderad avfallsplan kommer den nya att gälla från 1 januari 2024.