Till innehållet

Resultat i servicemätningen Insikt 2022

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett totalt nöjd kundindex (NKI) på 76 av 100, och har därmed ökat en enhet sedan 2021 då kommunen hade ett totalt NKI på 75.

Målgruppen för undersökningen är företag som har haft ett myndighetsärende hos kommunen. Svarsfrekvensen har ökat från 50 procent år 2021 till 55 procent år 2022. Kommunstyrelsens ordförande Lars Nilsson är glad över att så många företagare har tagit sig tid att svara i undersökningen eftersom feedbacken är viktig för kommunens fortsatta arbete.

–Servicemätningen är en betydelsefull mätning som indikerar hur arbetet hos oss uppfattas av näringslivet. Här har vi chans att följa upp våra mål om ett gott företagsklimat i Kristinehamn, säger Lars Nilsson.  

Myndighetsområden

I mätningen ingår 6 olika myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Kommunens resultat har förbättrats 2022 jämfört med 2021 inom områdena brandskydd och miljö- och hälsoskydd. Inom områdena bygglov och livsmedelskontroll har resultaten sjunkit. Kristinehamns resultat är högre än rikssnittet inom områdena brandskydd, bygglov och miljö- och hälsoskydd.

 

NKI per myndighetsområde 2020-2022_hämtat 2023-01-21 (002).png

NKI per myndighetsområde 2022 jmf Sverige_hämtat 2023-04-21.png

Serviceområden

Inom de serviceområden som mäts har kommunens resultat förbättrats 2022 jämfört med 2021 inom områdena kompetens och rättssäkerhet. Resultaten har sjunkit inom områdena information, tillgänglighet och effektivitet. Kommunens resultat är högre eller samma som rikssnittet inom alla områden utom effektivitet. Ett gediget arbete för att lyfta företagsfrågorna i kommunen har pågått sedan 2020 och pågår fortfarande. Ett arbete som involverar stora delar av de kommunala förvaltningarnas uppdrag.

 

Index serviceområden 2020-2022_.png

NKI per myndighetsområde 2022 jmf Sverige_hämtat 2023-04-21.png

Ranking

Insiktsmätningen landar varje år i att alla kommuner som deltar i undersökningen rankas. För år 2022 hamnar Kristinehamn på 92:a plats av 196 rankade kommuner. Det är 5 placeringar bättre än jämfört med 2021 då vi kom på 97:e plats.

– I det redovisade resultatet ser jag förbättringspotential inom flera områden, vår politiska målsättning siktar högre, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nilsson. Vi kommer nu att analysera resultatet och se över vårt arbete ytterligare för att nå våra uppsatta mål.

Här kan du läsa mer om resultaten:

SKRs hemsida

Databasen Kolada