Till innehållet

Omorganisation tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen omorganiseras den 1 oktober 2023. Ambitionen är att vår organisation ska bli mer anpassad för att möta framtidens utmaningar och att ge alla våra medborgare ännu bättre service. Detta genom att slå ihop tidigare avdelningar för att öka samarbetet och skapa en mer effektiv organisation.

Titelförändringar och effektivisering

Vi har genomfört vissa titelförändringar för medarbetare och chefer för att anpassa oss till den nya avdelningsstrukturen.

  • Den nya avdelningen Offentlig miljö innehåller tidigare avdelningarna Gata, Park, Fritidsavdelningen och Fastighet. Det innebär att gatuchef, fastighetschef och fritidschef ersätts av chef Offentlig Miljö, som för närvarande innehas av Tommy Svärd i väntan på rekrytering.

  • Avdelningen Vatten och Avfall skapas genom sammanslagningen av VA-avdelningen och Renhållningsavdelningen. Renhållningschef och VA-chef ersätts av chef Vatten & Avfall, som innehas av Morgan Mellgren.

  • Den tredje avdelningen blir Serviceavdelningen, som tidigare bestod av verksamheterna Kost, Fordon och Lokalvård. Servicechef förblir oförändrad och innehas av Maria Taheri Wiik.

  • Enheten Projekt och Styrning har också bildats för att samla projektledare och stab. I stället för en projektchef har vi en enhetschef för Projekt och Styrning, Max Tolf.

Kontaktvägar

Du kan som vanligt kontakta vår växel på 0550 - 880 00 för att komma i kontakt med önskad funktion. Vi har också skapat nya mejladresser för varje avdelning.

Vänligen notera att tidigare e-postadresser kopplade till våra tidigare avdelningar kommer att fasas ut med hänvisning till den nya avdelningsmejlen.