Till innehållet

Ohyra hittat i Brogymnasiets kök

Tisdagen den 30 maj hittade personalen i Brogymnasiets kök ohyra i skolans lokaler. Anticimex och kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning kontaktades direkt och kunde bekräfta att det rör sig om tysk kackerlacka. Kackerlackan är inte farlig för människor men om den får föröka sig okontrollerat kan den sprida bakterier som gör att man kan bli magsjuk. Spridningen är begränsad och sanering av lokalerna har påbörjats.

Vad händer nu?

Saneringen av Brogymnasiet påbörjades 1 juni 2023. För att undvika att lokalerna blir återsmittade har Anticimex placerat ut bekämpningsmedel. Insatsen kommer att pågå under sommarlovet och upp till åtta veckor. Alla byggnader inom skolan kommer att saneras under sommaren, dock i varierande omfattning. Elever och personal kan vistas som vanligt i lokalerna.

Bekämpningsmedel är placerat punktvis på utvalda utrymmen där vi vet att kackerlackan trivs, till exempel bakom toalettstolar, i taklampor och i närheten av vattenkällor, eftersom denna typ av insekt aktivt söker sig till sådana områden. Vi bedömer det som osannolikt att personal eller elever oavsiktligt kan komma i kontakt med preparatet.

Har det spridits till andra skolor?

Det finns idag inga tecken på spridning till andra skolor. Då skolköken samarbetar med varandra har Kristinehamns kommun i samråd med Anticimex gjort en utökad skadedjursspårning. Syftet är att så snabbt som möjligt agera ifall ohyran finns på flera ställen inom kommunens lokaler. Kontrollen sker via klisterfällor som placeras i ytterligare några skolor och en förskola.

Är bekämpningsmedlet giftigt för människor?

Bekämpningsmedlet ska inte ätas, men det är inte farligt för människor att vistas i närheten av preparatet. Om du kommer i direkt kontakt med bekämpningsmedlet ska du tvätta händerna.

Hur kommer årets student att påverkas av detta?

Studenten kommer genomföras som planerat. Eleverna på Brogymnasiet får sin lunch tillagad från ett annat skolkök. I övrigt sker allt som planerat med samling och utspring.