Till innehållet

Ny e-tjänst underlättar i bygglovsprocessen

Nu har vi förenklat hanteringen för dig som behöver söka bygglov! Vi har samlat alla ansökningar i en och samma e-tjänst, och vi vågar nog påstå att vi är unika i Sverige med att ha gjort det.

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda en gemensam e-tjänst för alla ansökningar inom bygglovsprocessen. Det kommer att underlätta vid bygglovshandläggningen, säger Lisa Bäckström som är byggchef i Kristinehamns kommun.

På vår webbplats och självserviceportal kan du skicka in ansökningar direkt genom olika e-tjänster. Det gör kommunens service mer tillgänglig för kommunens invånare, näringsliv och besökare. Ansök dygnet runt, när det passar dig! Allt som krävs för att kunna använda e-tjänsten är en e-legitimation, exempelvis Bank-ID.

Ny e-tjänst samlar alla delar

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en förändring som kräver bygglov, bygganmälan eller förhandsbesked så kan du nu använda en och samma e-tjänst för alla delar. Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Mindre risk för missar

En annan fördel med den nya e-tjänsten är att den på ett tydligt sätt beskriver vad som behöver skickas med ansökan för att den ska vara komplett, och även innehåller obligatoriska delar för att göra det lätt för den sökande att göra rätt.

– Det är ganska vanligt att en sökande missar att skicka med en handling. Eftersom vi inte kan börja handlägga förrän vi har fått in alla handlingar tar det längre tid att få sitt beslut då. Med den nya e-tjänsten minskar risken för att något missas, säger Lisa Bäckström.