Till innehållet

Ny återvinningscentral i Nybble

Torsdagen den 2 mars inviger vi en ny, bemannad återvinningscentral i området Valunda i Nybble. Återvinningscentralen är öppen helgfria torsdagar mellan 14.00-19.00.

Mängden grovavfall som lämnas till återvinningscentralerna har ökat stadigt de senaste åren. Därför är det viktigt att tillgängliggöra fler återvinningscentraler som underlättar för Kristinehamns invånare att återvinna. Återvinningscentralen är till för hushållens grovavfall. Grovavfall är det avfall som uppkommer i hemmet, men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Exempel på grovavfall kan vara:

  • Möbler
  • Elavfall
  • Vitvaror

– Den mobila återvinningscentralen är avsedd för hushållens grovavfall, allt avfall som lämnas ska sorteras i anvisade fraktioner. Avfall som asbest, däck, impregnerat virke, och avfall från industri, handel och lantbruk kommer tas om hand på Strandmossen som vanligt, säger driftledare Jan Bergergård.