Till innehållet

Höstens första samtal för näringslivspolitiska rådet

Företagsetableringar och markförsäljning stod på agendan när näringslivspolitiska rådet i Kristinehamns kommun träffades för höstens samtal. 

Kommundirektör Martin Willén och planeringschef Kalle Alexandersson stod för eftermiddagens dragningar.

– För att lyckas med vårt arbete med att locka företag till Kristinehamn behöver vi förstå logiken kring företagsetableringar. Om vi i Kristinehamns kommun hittar sätt att göra oss till en del av en större helhet stärks vår position avsevärt och hjälper till att göra oss mer attraktiva. Några exempel på där vi kan dra nytta av ett större sammanhang är totalförsvaret och logistiksektorn, säger Martin Willén.

Kommunens arbete framåt handlar om att på ett smart sätt bygga en stabilitet i hur vi profilerar oss. Det gäller nu att hitta strategier för att dels marknadsföra Kristinehamn som en bra plats att bo, leva och verka på och dels får koll på våra förutsättningar att erbjuda gynnsamma möjligheter för företag att växa på utifrån de faktorer vi vet påverkar var företag etablerar sig,

– Att skapa en viss förutsägbarhet i arbetet med etableringar gör det lite lättare att jobba med vår beredskap inom detta område. Vår chans att landa större och viktiga företagsetableringar ökar om vi i förväg vet exakt vad som behöver lösas för att de ska vara möjliga. Det gör att vi idag lägger grunden för etableringar som kan komma om tio år, säger Martin.

Näringslivspolitiska rådet är en av de insatser som Kristinehamns kommun genomför som en del i kommunens arbete med samhällsbyggnadsprocessen. Rådet träffas fyra gånger per år med syftet att jobba med näringslivsfrågor på en systematisk och strategisk nivå. Arbetet leds av kommunens näringslivschef Madelene Richardsson.