Till innehållet

Lyckad föreningsdag genererar fler

I september anordnade kommunen en föreningsdag i Kristinehamns Arena. Utvärderingen är positiv och nu har beslut tagits om att anordna ytterligare en föreningsdag – redan i höst.

96 procent av föreningarna som deltog i föreningsdagen i september är nöjda med arrangemanget, och var tredje förening upplever att föreningsdagen lett till ett ökat intresse för föreningen. Det visar den utvärdering Kristinehamns kommun har gjort efter genomförandet av dagen.   

Föreningsdagen var ett arrangemang för ideella föreningar som genomfördes i Kristinehamns Arena i mitten av september där drygt 60 ideella föreningar deltog och lockade uppskattningsvis cirka 1500-2000 besökare. Deltagandet kostade inget och det var fri entré.  

Positiv utvärdering

I den enkät kommunen skickade ut efter föreningsdagen har drygt tre fjärdedelar av de deltagande föreningarna svarat och där ges en mycket positiv bild av föreningsdagen.   

– Vi hörde från många föreningar både inför och under dagen att de längtat efter en föreningsdag, så det känns förstås bra att hela 96 procent av föreningarna var nöjda med arrangemanget. Extra roligt är att var tredje förening har svarat att de märkt ett ökat intresse för att prova på föreningens verksamhet eller bli medlem efter föreningsdagen, säger Torunn Åstholm, utredare och föreningssamordnare.  

Det föreningarna framför allt lyfter som positivt är det stora antalet deltagare och besökare, arenan som plats och att man upplevt att man fått bra information och hjälp från kommunens medarbetare. Det upplevdes också positivt att arrangemanget var gratis så att alla föreningar som ville hade möjlighet att vara med. Bland det som fungerade sämre nämns bland annat att underlaget i arenan inte var så bra att dansa på och att scenen inte fungerade så bra som det var tänkt. Medan vissa föreningar på scenen upplevde att det var svårt att nå fram med sin musik, tyckte några föreningar i montrarna att de tidvis stördes av ljud från scenen.  

– Inför kommande arrangemang kommer vi att se över de områden som föreningarna tyckte fungerade sämre. Det är viktigt för oss att även musik- och dansföreningarna får bra möjligheter att visa sin verksamhet. Vi har också en förhoppning om att få med någon eller några föreningar som medarrangörer vid kommande föreningsdagar, säger Torunn Åstholm.   

Ytterligare föreningsdagar planerade

Många har uttryckt önskemål om att en föreningsdag ska vara ett återkommande arrangemang i Kristinehamn. Med bakgrund till den positiva feedback som kommit in så har ett beslut tagits och nästa föreningsdag är redan bokad – lördagen den 14 september 2024. Därefter är ambitionen att en föreningsdag ska arrangeras vartannat år. 

Anmälan till föreningsdagen 2024 kommer att kunna göras från mitten av april. Vi återkommer med mer information när anmälan öppnar!

Exempel på kommentarer från föreningarna i utvärderingen:   

”Otroligt bra initiativ o VIKTIGT för att ge kristinehamnarna möjlighet att se hur mycket föreningar vi faktiskt har”  

”Ett bra arrangemang som lockade olika åldrar”  

”Bra lokal, bra blandning av föreningar. Bra kontakt med kommunens personal.”  

”Det var väldigt hög ljudnivå på arenan med så många olika människor som pratade samtidigt samt olika aktiviteter”  

”Kul med så många föreningar och att det var mycket prova på!”  

”Ljudnivå från scenen möjligen lite hög emellanåt men musikprogrammet var också ett trevligt inslag i bakgrunden så helhetsmässigt tyckte jag det var bra”. 

”Trevlig dag med positiv eftersmak”