Till innehållet

Kulturskolan finns på Grunnebacka och Björneborg skola!

Under läsåret 23/24 kommer två av våra lärare på Kulturskolan att susa iväg till Grunnebacka skola och Björneborg skola en dag i veckan för att erbjuda elever instrumentlektioner på plats.

Som elev på Kulturskolan i Grunnebacka och Björneborg kommer du att få glädjen att ha en 20-30 minuters lektion en gång i veckan. Våra lektioner kommer att äga rum under raster och eventuellt efter skoltid. Det kan vara enskild undervisning eller i grupp tillsammans med andra elever. Musikens värld väntar på er!

Ni anmäler att ni vill ha lektioner på skolan på denna sida: https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/kulturskola-och-fritidsgardar/kulturskolans-kurser/