Till innehållet

Kulturnämnden fördelar nästan en miljon i föreningsbidrag

Kulturnämnden i Kristinehamns kommun delar i år ut nästan en miljon kronor i verksamhetsbidrag till totalt 27 kulturföreningar, bygdegårdar och hembygdsgårdar.

Bidragen är ett stöd som ska stärka föreningar i Kristinehamn och ge dem större möjligheter att genomföra aktiviteter, som i sin tur ger invånarna i Kristinehamn tillgång till ett brett utbud av kulturella aktiviteter. I år har fler kulturföreningar, bygdegårdar och hembygdsgårdar än tidigare ansökt. Flera av dem anger ökade kostnader till följd av prisutvecklingen i samhället som en del av anledningen till att de ansöker om kulturförningsbidrag.

– Vi har träffat alla föreningar som sökt bidrag och de har fått berätta om sina verksamheter och hur de vill använda bidraget, säger David Andergard, ordförande i kulturnämnden.

Kulturnämnden gör en samlad bedömning av föreningarnas behov och verksamhet innan bidragen fördelas.

– Det är flera föreningar som ska dela på en begränsad pott vilket gör det till en utmaning att fördela bidragen rättvist. Men vi har skapat oss en bra bild av föreningarnas verksamheter och känner oss trygga i vår bedömning av föreningarnas behov, säger David Andergard.

Under året kommer kulturnämnden även att dela ut arrangemangsstöd som går att söka löpande under året.

Kontakt
David Andergard, ordförande kulturnämnden, 0550-858 73